มีดีมาดู - ชมความ Wow~ ของเทศกาลว่าวนานาชาติปักกิ่ง (2)

2021-10-22 14:00:59 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ชมนิทรรศการความเป็นมาว่าวจีน & คุยกับนักศึกษาไทยในปักกิ่ง นางสาว นิภาพรรณ กาญจนะ นักศึกษาปริญญาเอกคณะคุ้มครองพันธุ์พืช สาขาการควบคุมทางชีวภาพ มหาวิทยาลัย Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS)

มีดีมาดู - ชมความ Wow~ ของเทศกาลว่าวนานาชาติปักกิ่ง (2)

- มีดีมาดู -

 

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-12-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-12-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2564)

晏梓