จีนจัดประชุมอภิปรายวัฒนธรรมทางศาสนาและอารยธรรมระบบนิเวศนานาชาติ

2021-10-22 14:33:37 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

จีนจัดประชุมอภิปรายวัฒนธรรมทางศาสนาและอารยธรรมระบบนิเวศนานาชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม คณะกรรมการสันติภาพของแวดวงศาสนาแห่งประเทศจีนจัดการประชุมทางไกลนานาชาติในหัวข้อ “วัฒนธรรมทางศาสนากับอารยธรรมระบบนิเวศ” นายอาซซา คาราม เลขาธิการองค์กรสันติภาพแห่งศาสนาโลก และผู้รับผิดชอบองค์กรสันติภาพด้านศาสนา พร้อมผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์ระบบนิเวศจากกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมประชุม

จีนจัดประชุมอภิปรายวัฒนธรรมทางศาสนาและอารยธรรมระบบนิเวศนานาชาติ

ผู้แทนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการพูดคุยและความร่วมมือระหว่างต่างศาสนา เสนอแนวคิดการพัฒนาแบบสีเขียว กระชับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลักดันให้มนุษย์กับธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ เป็นต้น

ปันเชนลามะองค์ที่ 11 ที่มีตำแหน่งเป็นกรรมการคณะกรรมการสันติภาพของแวดวงศาสนาแห่งประเทศจีน อุปนายกสมาคมพุทธศาสนาจีนได้อธิบายถึงวัฒนธรรมทางศาสนากับอารยธรรมระบบนิเวศจากมุมมองทางพุทธศาสนาว่า แวดวงศาสนาจีนยินดีร่วมมือกับแวดวงศาสนาของประเทศอื่น ๆ เรียกร้องให้เกิดสำนึกด้านธรรมชาติและระบบนิเวศ พัฒนาแบบสีเขียว รวมทั้งร่วมสร้างโลกที่สะอาดและสวยงาม

นายลุยจิ เดอ ซัลเวีย ประธานองค์กรสันติภาพทางศาสนาของยุโรป ประธานองค์กรสันติภาพทางศาสนาของอิตาลี กล่าวว่า ปัจจุบันโลกเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโควิด-19 ประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมด้วยช่วยกัน รับมือความท้าทาย แวดวงศาสนาก็ควรแสดงบทบาทในกรณีดังกล่าว

คณะกรรมการสันติภาพทางศาสนาแห่งประเทศจีนจัดตั้งขึ้นในปี 1994 เป็นคณะทางสังคมที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก 5 ศาสนาสำคัญของจีน ได้แก่ พุทธ เต๋า อิสลาม โรมันคาทอลิก และคริสต์เตียน

Tim/Ping/Zhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-12-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-12-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2564)

许平平