ภาษาและวัฒนธรรมทิเบตได้รับการคุ้มครองหรือไม่?

2022-03-25 14:36:58 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ภาษาและวัฒนธรรมทิเบตได้รับการคุ้มครองหรือไม่?

28 มีนาคม ค.ศ. 2022 เป็นวันครบรอบ 63 ปีของการเลิกทาสในทิเบต โดยเมื่อค.ศ. 1959 รัฐบาลกลางจีนประกาศว่า จะดำเนินการปฏิรูปประชาธิปไตยในทิเบต  โดยยกเลิกการปกครองแบบศักดินาภายใต้ระบอบเทวาธิปไตย

หลังการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนี้ ภาษาและวัฒนธรรมทิเบตได้รับการคุ้มครองหรือไม่? การพัฒนาการศึกษาในทิเบตในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

ในทิเบตเก่า ผู้มีการศึกษาส่วนใหญ่เป็นลูกหลานของขุนนาง ข้าทาสซึ่งคิดเป็น 95% ของประชากรไม่มีสิทธิ์ได้รับการศึกษา อัตราการไม่รู้หนังสือของคนหนุ่มสาวและวัยกลางคนสูงถึง 95%

ภาษาและวัฒนธรรมทิเบตได้รับการคุ้มครองหรือไม่?

หลังการปฏิรูปและสร้างประชาธิปไตยในทิเบต ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและโรงเรียนประถมศึกษาในเขตและอำเภอต่างๆของทิเบต ในปี 1961 วิทยาลัยครูลาซ่า ซึ่งเป็นสถาบันอบรมครูแห่งแรกในทิเบต จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่นั้นมา มหาวิทยาลัยทิเบต วิทยาลัยเกษตรศาสตร์และการเลี้ยงสัตว์ทิเบต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ทิเบต และวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีทิเบตก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ปัจจุบัน ทิเบตมีระบบการศึกษาทันสมัยที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ครอบคลุมการศึกษาก่อนวัยเรียน การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาพิเศษ รับประกันสิทธิในการศึกษาเรียนรู้ของชาวทิเบตอย่างเต็มที่

ภาษาและวัฒนธรรมทิเบตได้รับการคุ้มครองหรือไม่?

หลังการปฏิรูปประชาธิปไตย กฎหมายที่เกี่ยวข้องของจีน ได้จัดทำข้อกำหนดที่ชัดเจนสำหรับการเรียนรู้ การใช้และพัฒนาภาษาชนกลุ่มน้อย โดยเน้นการสร้างระบบการสอนสองภาษาที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ในปัจจุบัน พื้นที่เกษตรกรรมและโรงเรียนประถม กับมัธยมต้นในเมืองบางแห่งของทิเบต จะดำเนินการสอนภาษาทิเบตและภาษาจีนมาตรฐานควบคู่กันไป โดยวิชาหลักจะสอนด้วยภาษาทิเบต 

Patt/Yim

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

彭少艾