ในทิเบต การกินผักยังเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือไม่?

2022-03-25 14:39:29 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

28 มีนาคม ค.ศ. 2022 เป็นวันครบรอบ 63 ปีของการเลิกทาสในทิเบต โดยเมื่อค.ศ. 1959 รัฐบาลกลางจีนประกาศว่า จะดำเนินการปฏิรูปประชาธิปไตยในทิเบต  โดยยกเลิกการปกครองแบบศักดินาภายใต้ระบอบเทวาธิปไตย

ในทิเบต การกินผักยังเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือไม่?

ในทิเบตเก่า ผักมีความหมายถึงการกินอยู่อย่างหรูหรา เพราะการกินผักเป็นสิทธิพิเศษของชนชั้นสูง ทาสหลายคนทั้งชีวิตไม่เคยลิ้มรสผักแม้แต่น้อย ปัจจุบัน ผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่ราบสูงแห่งนี้ การกินผักยังเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือไม่?

ในทิเบต การกินผักยังเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือไม่?

 

 กว่า 60 ปีแห่งการปฏิรูปประชาธิปไตยที่ผ่านมา สภาพความเป็นอยู่ของคนทิเบตได้รับการปรับปรุงอย่างครอบคลุม จากอดีตที่ “หาทานยาก” สู่ “ได้กินทั้งผักและผลไม้” ในปัจจุบัน ผลผลิตผักประจำปีของทิเบตเกิน 840,000 ตัน ผักและผลไม้จำนวนมากถูกนำขึ้นสู่โต๊ะอาหารของชาวทิเบตทั่วไป

ในทิเบต การกินผักยังเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือไม่?

ในปีที่ผ่านมา ทิเบตยังคงส่งเสริมโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับเกษตรกรและคนเลี้ยงสัตว์  โครงการปรับปรุงบ้านเก่าทรุดโทรม โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชนบท และโครงการย้ายถิ่นฐานเพื่อบรรเทาความยากจน ทำให้คนเมืองและคนชนบทอาศัยอยู่ในบ้านที่ปลอดภัยและเหมาะสม ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ เข้าสู่ชีวิตครอบครัวของคนทิเบตทั่วไปแล้ว

ในทิเบต การกินผักยังเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยหรือไม่?

Patt/Yim

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

彭少艾