“จี๋มู่ 1”เรือเหาะจีนสร้างสถิติยินบินสูงสุด 9,032 เมตร สำรวจเอเวอร์เรสต์

2022-05-17 13:04:15 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

“จี๋มู่ 1”เรือเหาะจีนสร้างสถิติยินบินสูงสุด 9,032 เมตร สำรวจเอเวอร์เรสต์

เรือเหาะ “จี๋มู่ 1” ซีรีส์ 3 ของจีนกำลังลอยสูงสุดเพื่อสำรวจยอดเขาเอเวอร์เรสต์ โดยขึ้นบินจากฐานการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ สูงจากระดับน้ำทะเล 4,300 เมตร และทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าด้วยอัตราความเร็วเฉลี่ย 30 เมตร/วินาที 

“จี๋มู่ 1”เรือเหาะจีนสร้างสถิติยินบินสูงสุด 9,032 เมตร สำรวจเอเวอร์เรสต์

โดยเมื่อเวลา 4.26 น. ได้ขึ้นสู่ระดับความสูงกว่า 9,000 เมตร และเมื่อเวลา 4.40 น. ถึงระดับสูงสุด 9,032 เมตร สูงกว่ายอดเขาเอเวอร์เรสต์ที่สูง 8,848.86 เมตร สร้างสถิติใหม่ระดับโลกในการบินสำรวจทางวิทยาศาสตร์ในชั้นบรรยากาศด้วยเรือเหาะ 

“จี๋มู่ 1”เรือเหาะจีนสร้างสถิติยินบินสูงสุด 9,032 เมตร สำรวจเอเวอร์เรสต์

เรือเหาะลำนี้ มีขนาด 9,060 ลูกบาศก์เมตร มีน้ำหนักประมาณ 2.625 ตัน เครื่องมือสำรวจที่ติดตั้งบนเรือเหาะลำนี้ จะใช้เพื่อบันทึกข้อมูลองค์ประกอบของบรรยากาศและการระเหยของไอน้ำ ที่ขึ้นสู่ระดับความสูง 9,000 เมตรเป็นหลัก 

โดยข้อมูลที่จะวัดประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปที่เสถียรของไอน้ำ ผงฝุ่งคาร์บอนดำ ฝุ่นละออง มีเทน คาร์บอนไดออกไซด์ ฯลฯ ซึ่งการสำรวจนี้มีบทบาทสำคัญในการศึกษาอิทธิพลของลมตะวันตกที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมในที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

晏梓