สหรัฐฯใช้ลูกไม้เดิมๆ จะหลอกใครได้อีก

2022-05-18 16:10:15 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

สหรัฐฯใช้ลูกไม้เดิมๆ จะหลอกใครได้อีก

ก่อนที่จะเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly,WHA) ครั้งที่ 75 นักการเมืองสหรัฐฯได้เดินเกมเก่าที่ว่า “สนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุม” อีกครั้ง โดยเมื่อเร็วๆนี้ ผู้นำสหรัฐฯลงนามญัตติฉบับหนึ่ง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ช่วยไต้หวันได้รับฐานะผู้สังเกตการณ์ขององค์การอนามัยโลกอีกครั้ง เพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก นี่เป็นการกระทำที่แทรกแซงกิจการภายในของจีนอย่างร้ายแรง ฝ่าฝืนหลักการจีนเดียวและแถลงการณ์ร่วม 3 ประการระหว่างจีนกับสหรัฐฯอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการกระทำที่จะประสบความล้มเหลวเช่นเคย

ปีหลังๆนี้ ก่อนที่จะเปิดการประชุมสมัชชาอนามัยโลก นักการเมืองบางกลุ่มของสหรัฐฯ มักจะป่าวร้องว่า “ช่วยไต้หวันขยายพื้นที่ระหว่างประเทศ” แต่ไม่เคยสำเร็จสักครั้ง นี่แสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ว่า หลักการจีนเดียวเป็นหลักการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป และเป็นความรับรู้ร่วมกันของประชาคมโลก ไม่ว่านักการเมืองสหรัฐฯ ทำด้วยรูปแบบใด ล้วนไม่สามารถสั่นคลอนหลักการนี้ได้

ปัจจุบัน ทั่วโลกมีประเทศสนับสนุนการเล่นเกมของสหรัฐฯที่ว่า “สนับสนุนให้ไต้หวันเข้าร่วมการประชุม” นั้น มีเพียงประเทศตะวันตกบางประเทศและประเทศที่ว่า “สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวัน”ก็มีจำนวนน้อยมากทีเดียว ดูเหมือนเป็นเกมการเมืองที่โชว์ให้ตัวเองดูเท่านั้น ซึ่งทางการไต้หวันยังคงฝากความหวังไว้กับสหรัฐฯ มุ่งหมายถือโอกาสการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก ช่วยสนับสนุนการเป็นเอกราชของไต้หวัน นี่เป็นเรื่องที่ไม่มีวันเกิดขึ้นได้

(Yim/Lin/Cui)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

林钦亮