บทวิเคราะห์ : หากทำสองเรื่องด้วยดี ความร่วมมือบริกส์ต้องยิ่งสวยงาม

2022-05-21 14:34:09 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ในพิธีเปิดการประชุมทางไกลของรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกส์ ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวสุนทรพจน์ผ่านวิดีทัศน์ทางไกล อธิบายประเด็นสำคัญสองประการด้านความมั่นคงและการพัฒนาอย่างลึกซึ้ง เขากล่าวเน้นว่า ประเทศกลุ่มบริกส์ควรแสดงพลังก้าวหน้าและสร้างสรรค์ต่อโลก รวมทั้งมีความมั่นใจในยามเผชิญกับพายุต่าง ๆ ควรเพิ่มพลังเชิงบวกเข้าสู่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง คำกล่าวสำคัญเหล่านี้ได้รับเสียงสะท้อนอันดีในประชาคมโลก ตลอดจนได้ระบุอย่างเต็มที่ในแถลงการณ์ร่วมที่ประกาศในการประชุมครั้งนี้

กลไกความร่วมมือบริกส์ประกอบด้วยประเทศเกิดใหม่ใหญ่ที่สุด 5 ประเทศ เป็นผู้นำของประเทศกำลังพัฒนาและมีบทบาทสำคัญด้านการเมืองและเศรษฐกิจโลก ความมั่นคงทางการเมืองเป็นเสาหลักของความร่วมมือบริกส์ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนในปัจจุบันได้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่า องค์การนาโตที่มีสหรัฐฯ เป็นแกนนำใฝ่หาแต่ความมั่นคงส่วนตัว แต่ทำลายความมั่นคงของประเทศอื่น ได้แต่สร้างความขัดแย้งใหม่ เป็นทางเลือกที่ผิดมาก

ในสุนทรพจน์ดังกล่าว ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าวเน้นว่า ประเทศกลุ่มบริกส์ควรร่วมกันปกป้องผลประโยชน์หลักและปัญหาสำคัญของประเทศสมาชิกซึ่งกันและกัน เคารพอธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ในการพัฒนาของกันและกัน ต่อต้านการครองอำนาจบาตรใหญ่บนโลก และการเมืองคุกคาม ต่อต้านแนวคิดสงครามเย็น และการจัดกลุ่มต้านคนนอกกลุ่ม พยายามร่วมกันสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันด้านความมั่นคงสำหรับมนุษยชาติ ข้อเสนอที่ชัดเจนเหล่านี้ได้ชี้ทิศทางสำหรับประเทศในกลุ่มบริกส์ในการเพิ่มความเชื่อถือทางการเมืองและความร่วมมือด้านความมั่นคงซึ่งกันและกัน มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางปฏิบัติ รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มบริกส์ ต่างแสดงออกว่า จะยืนหยัดหลักการเป็นอิสระและพึ่งพาตนเองต่อไป สนับสนุนการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติผ่านการเจรจา และเรียกร้องให้ประเทศใหญ่ที่พัฒนาแล้วใช้นโยบายรับผิดชอบในการจัดการผลกระทบที่มากล้น ตลอดจนหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่จะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อประเทศกำลังพัฒนาและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ขณะเดียวกัน การพัฒนาก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งของกลุ่มประเทศบริกส์ เมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นและความไม่สมดุลที่โดดเด่นในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การที่ประเทศตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาต้องเสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความร่วมมือกัน "ให้วงกลมแห่งความร่วมมือใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ และให้พลังแห่งความก้าวหน้ารวมตัวกันและแข็งแกร่งขึ้น" – ข้อเสนอจากสุนทรพจน์ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิงครั้งนี้สะท้อนถึงแนวคิดการเปิดกว้างและแบ่งปันอีกครั้ง

แม้ว่าโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาดในปัจจุบัน ความมั่นคงระหว่างประเทศและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกกำลังเผชิญความท้าทายหลายประการ ตราบใดที่ประเทศในกลุ่มบริกส์ยังคงคิดและทำในทางเดียวกัน และทำสองประเด็นหลัก คือ ความปลอดภัยและการพัฒนาให้ดีขึ้น จะทำให้ตัวเองดีขึ้นอย่างแน่นอน จนกระทั่งแสดง "บทบาทบริกส์" ที่ไม่เหมือนใครท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก และจะเพิ่ม "พลังบริกส์" มากขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของโลก

Tim/Lei/Cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

雷德辛