โฆษกกต.จีนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการสนับสนุนของประชาคมโลกต่อจุดยืนจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม WHA

2022-05-22 14:39:41 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

การประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) ครั้งที่ 75 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 28 พฤษภาคมนี้ ทางการไต้หวันแสดงความ "เสียใจและไม่พอใจ" ที่ไม่ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อเร็ว ๆ นี้ หลายประเทศได้ส่งสารถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อสนับสนุนรัฐบาลจีนที่ไม่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมของไต้หวันในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกปีนี้ และขอให้ไม่มีการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันในการประชุมปีนี้ ผู้สื่อข่าวถามนายวัง เหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนว่า ฝ่ายจีนมีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้?

โฆษกกต.จีนให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวถึงการสนับสนุนของประชาคมโลกต่อจุดยืนจีนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุม WHA

นายวัง เหวินปิน กล่าวว่า โลกนี้มีประเทศจีนเดียว รัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวที่เป็นตัวแทนของประเทศจีน ไต้หวันเป็นส่วนที่แบ่งแยกไม่ได้ในดินแดนของจีน การมีส่วนร่วมของไต้หวันในกิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงองค์การอนามัยโลกนั้น ต้องดำเนินตามหลักการจีนเดียว มติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ หมายเลข 2758 และมติสมัชชาอนามัยโลก หมายเลข 25.1 ต่างยืนยันหลักการพื้นฐานนี้แล้ว

ตั้งแต่ปี 2009 - 2016 บนพื้นฐานที่ทั้งสองฝ่ายบนช่องแคบไต้หวันยืนหยัดหลักการจีนเดียว จีนได้เตรียมการพิเศษสำหรับเข้าร่วมของไต้หวันในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกเป็นเวลาแปดปีติดต่อกัน แต่พรรค DPP เอาการเมืองไว้เหนือความสุขของประชาชนไต้หวัน ใช้ท่าที "ให้ไต้หวันเป็นเอกราช" มาตลอด ตลอดจนปฏิเสธที่จะยอมรับ "ความรับรู้ร่วมกันปี 1992" ที่บรรลุถึงหลักการจีนเดียว จึงทำให้พื้นฐานของการเข้าร่วมประชุม WHA สูญหายไปทั้งหมด

รัฐบาลกลางจีนให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของพี่น้องร่วมชาติชาวไต้หวัน ทั้งยังได้เตรียมการอย่างเหมาะสมสำหรับการมีส่วนร่วมของไต้หวันในกิจการด้านสุขภาพระดับโลกภายใต้หลักการจีนเดียว ตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิดรัฐบาลกลางจีนได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดประมาณ 400 ครั้ง ในปีที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของไต้หวันได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางเทคนิคของ WHO จำนวน 47 คน ในกิจกรรม 44 ครั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดจากสำนักเลขาธิการ WHO ก็ได้แจ้งให้ไต้หวันหลายต่อหลายครั้ง รายงานที่เรียกว่า "ช่องว่างในระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดระหว่างประเทศ" เป็นเพียงเรื่องไร้สาระ

เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของจีน รวมทั้งรักษาผลบังคับใช้ของมติที่เกี่ยวข้องของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและ WHA จีนไม่เห็นด้วยกับการมีส่วนร่วมของไต้หวันในการประชุม WHA ปีนี้ ท่าทีของจีนได้รับการสนับสนุนและเข้าใจอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลก จนถึงขณะนี้เกือบ 90 ประเทศได้ส่งจดหมายพิเศษถึง WHO พร้อมระบุว่า คัดค้านการเข้าร่วมประชุม WHA ของไต้หวันและรักษาหลักการจีนเดียวอย่างเด็ดขาด นี่เป็นการพิสูจน์อีกครั้งว่าหลักการจีนเดียวเป็นที่ยอมรับและเป็นกระแสทั่วไปของประชาคมโลกแล้ว

Tim/Lei/Cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

雷德辛