มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในท้องที่ต่างๆ ของจีน (ตอนแรก)

2022-06-01 08:20:44 | CMG
Share with:

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการทำมาหากินและการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้าง ทำให้ชาวจีนจำนวนหนึ่งได้ตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก ภายใต้การชี้นำของรัฐบาลจีน ท้องที่ต่างๆของจีนได้ออกมาตรการต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือ เช่น การสร้างแพลตฟอร์มติดตามประชากรผู้มีรายได้ต่ำ การยกระดับมาตรฐานเงินประกันชีวิตขั้นต่ำและเงินอุดหนุน การบริการฝึกอบรมอาชีพเฉพาะด้าน เป็นต้น จากกรณีตัวอย่างดังต่อไปนี้สามารถมองเห็นสภาพความยากลำบากของประชาชนจีนจำนวนหนึ่งและความช่วยเหลือที่พวกเขาได้รับ

ชุมชนหนานพั่นในเขตเสี่ยวเตี้ยน เมืองไท่หยวน มณฑลซานซี ทางภาคเหนือของจีน เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เมื่อต้นเดือนเมษายนปีนี้ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 ชุมชนแห่งนี้ได้ใช้มาตรการล็อกดาวน์ ทำให้นายจ้าว เจิ้นเซิง ซึ่งมาจากต่างถิ่นและทำงานในอุตสาหกรรมการก่อสร้างในเมืองไทหยวนไม่มีรายได้ เขาได้ลองต่อสายโทรศัพท์ไปยังสายด่วนสำหรับประชาชนที่ประสบความยากลำบากและต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะ

มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในท้องที่ต่างๆ ของจีน (ตอนแรก)

จ้าว เจิ้นเซิงได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในภายหลังว่า วันนั้นหลังจากเจ้าหน้าที่สายด่วนรับทราบปัญหาของเขาไม่นาน ทางรัฐบาลท้องถิ่นก็ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่มาช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารการกินและที่พักให้เขา ทั้งยังได้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่เขาด้วย

เจ้าหน้าที่ชุมชนบอกว่าตั้งแต่วันที่ 3 เมษายนปีนี้เป็นต้นมา ชุมชนหนานพั่นได้ช่วยเหลือแรงงานต่างถิ่นที่ประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตเหมือนจ้าว เจิ้นเซิงมาแล้วรวม 22 คน

ตามข้อมูลสถิติจากกรมกิจการพลเรือนของมณฑลซานซี ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมปีนี้ ทั่วทั้งมณฑลซานซีได้ให้ความช่วยเหลือเป็นการชั่วคราวแก่ประชาชนจำนวน 4,216 คน/ครั้ง เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้นประมาณ 5.7 ล้านหยวน

นายสี่ว์เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  เขาอาศัยในเขตตงอาน  เมืองหมู่ตันเจียง มณฑลเฮยหลงเจียงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน เมื่อวันที่ 6 เมษายนปีนี้ นายสี่ว์ซึ่งอยู่ในชุมชนที่ถูกล็อกดาวน์เนื่องจากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ได้เกิดอาการทรุดลงจากโรคประจำตัว และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน นายสี่ว์ได้รีบโทรศัพท์ไปที่สายด่วนซึ่งมีชื่อว่า "หมินฮูโหว่วอิ้ง(ประชาชนเรียกข้าพเจ้าตอบสนอง) "  30 นาทีให้หลังคำร้องขอความช่วยเหลือของนายสี่ว์ก็ได้รับการตอบสนอง เขาได้ถูกส่งไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างทันท่วงที

นายหลี่ เหยียนหลง เจ้าหน้าที่รวบรวมและรายงานปัญหาของประชาชนในระหว่างการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเมืองหมู่ตันเจียงบอกผู้สื่อข่าวว่า สายด่วนให้ความช่วยเหลือในท้องถิ่นนั้นครอบคลุมสายด่วนเฉพาะกิจ 9 ด้าน เช่น การจัดส่งของกินของใช้ในชีวิตประจำวัน การจัดส่งยาและการรักษาพยาบาล เป็นต้น  เจ้าหน้าที่สายด่วนหนึ่งคนจับคู่กับเจ้าหน้าที่จัดการปัญหาหนึ่งคน เพื่อประกันไม่ให้มีปัญหาใดตกหล่น

มาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในท้องที่ต่างๆ ของจีน (ตอนแรก)

นายซุน ตี๋เฟย รองอธิบดีกรมกิจการพลเรือนของมณฑลเฮยหลงเจียงกล่าวว่า ปัจจุบันเฮยหลงเจียงได้มีการจัดตั้งฐานข้อมูลพื้นฐานที่ครอบคลุมประชากรที่มีรายได้น้อยในทั่วทั้งมณฑลแล้ว หน่วยงานกิจการพลเรือนทุกระดับในมณฑลคอยให้ความช่วยเหลือด้านการดำรงชีวิตเป็นการชั่วคราวแก่ประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก เพื่อให้พวกเขาสามารถผ่อนหนักเป็นเบาและบรรเทาความเดือดร้อนได้ทันท่วงทีในยามที่ประสบความยากลำบาก

ปัจจุบัน เขตคาสือในเขตปกครองตนเองชนชาติอุยกูร์ซินเจียงก็ได้ใช้มาตรการต่างๆอย่างจริงจังเพื่อประกันให้ประชาชนทุกคนได้คงไว้ซึ่งมาตรฐานการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน เช่น การแจกจ่ายสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนที่ประสบความยากลำบาก และการยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือแก่พวกเขา เป็นต้น นายเหอ หย่ง หัวหน้าแผนกการช่วยเหลือทางสังคมของสำนักงานกิจการพลเรือนเขตคาสือให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า ตั้งแต่ปี 2021 เป็นต้นมา ผ่านการยกระดับมาตาฐานการให้ความช่วยเหลือสองครั้ง เงินช่วยเหลือเพื่อประกันการดำรงชีวิตในมาตรฐานขั้นต่ำสุดสำหรับชาวเมืองและชาวชนบทในเขตคาสือได้เพิ่มขึ้นเป็น 560 หยวน/เดือน/คน และ 4,680 หยวน/ปี/คนตามลำดับ ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินสดรวม 61.47 ล้านหยวนแก่ประชาชนที่ประสบความยากลำบากเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 กว่า 350,000 คน  

BO/LU

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

陆永江