บทวิเคราะห์ : มีแต่ประเทศเช่นสหรัฐกับออสเตรเลีย 'กังวล' ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างจีนและประเทศเกาะแปซิฟิก

2022-06-01 15:06:01 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

บทวิเคราะห์ : มีแต่ประเทศเช่นสหรัฐกับออสเตรเลีย 'กังวล' ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างจีนและประเทศเกาะแปซิฟิก

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ปาฐกถาผ่านลายลักษณ์อักษรต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกครั้งที่ 2 ได้สรรเสริญความร่วมมือที่ประสบผลระหว่างจีนและประเทศเกาะแปซิฟิก ซึ่งได้กลายเป็นต้นแบบของความร่วมมือใต้-ใต้ และความร่วมมือแบบเอาผลประโยชน์ร่วมกัน
จีนเป็นประเทศคู่เจรจาและการพัฒนาที่สำคัญของประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก ได้สนับสนุนการพัฒนาประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นเวลานานแล้ว อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ยึดถือความเป็นเจ้าโลกและการครองอำนาจ ได้แสดง 'ความกังวล' ต่อความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นระหว่างประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกและจีน 
ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นประเทศอิสระที่มีอำนาจอธิปไตย ไม่ใช่ "สวนหลังบ้าน" ของใคร และไม่ควรถูกลดทอนลงเป็นเครื่องมือในเกมของมหาอำนาจ ในช่วงเวลาที่สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่น ๆ สร้าง"วงกลมเล็ก" เพื่อยุยงการเผชิญหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความร่วมมือที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างประเทศจีนและหมู่เกาะแปซิฟิกเป็นเครื่องปกป้องอันทรงพลังให้แก่สันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาในเอเชียแปซิฟิก แสดงว่าประเทศใหญ่และเล็กสามารถปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียมและร่วมมือกันแบบวิน-วิน
 
Yim/Patt/Cui

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

彭少艾