สุขสันต์เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

2022-06-04 15:41:10 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

สุขสันต์เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

วันนี้เป็นเทศกาลตามประเพณีจีน: เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือ เทศกาลตวนอู่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ทำบ๊ะจ่าง แข่งเรือมังกร และเย็บถุงผ้าห่อสมุนไพรเป็นต้น เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ อธิษฐานขอพร ขจัดภัยพิบัติ 

สุขสันต์เทศกาลเรือมังกรทุกท่าน

 

Tim/Patt

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

彭少艾