ร่วมการนัดหมายแบบสีเขียว ร่วมส่งเสียงเพื่อธรรมชาติ ไชน่ามีเดียกรุ๊ปเริ่มปฏิบัติการของสื่อมวลชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีน-แอฟริกา

2022-06-05 16:24:25 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ร่วมการนัดหมายแบบสีเขียว ร่วมส่งเสียงเพื่อธรรมชาติ ไชน่ามีเดียกรุ๊ปเริ่มปฏิบัติการของสื่อมวลชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีน-แอฟริกา

ในวาระวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน สำนักงานใหญ่แอฟริกาแห่งไชน่ามีเดียกรุ๊ปได้เริ่มปฏิบัติการของสื่อมวลชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีน-แอฟริกาที่กรุงไนโรบี ประเทศเคนยาอย่างเป็นทางการ กิจกรรมดังกล่าวมีประเด็นว่า ส่งเสียงเพื่อธรรมชาติ จับมือกับหุ้นส่วนสื่อมวลชนแอฟริกา ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผลักดันจีน-แอฟริกา ร่วมแบ่งปันโอกาสการพัฒนาแบบสีเขียว

ร่วมการนัดหมายแบบสีเขียว ร่วมส่งเสียงเพื่อธรรมชาติ ไชน่ามีเดียกรุ๊ปเริ่มปฏิบัติการของสื่อมวลชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีน-แอฟริกา

ในพิธีเปิดกิจกรรม ไชน่ามีเดียกรุ๊ปกับสื่อมวลชนหลักของแอฟริกาหลายประเทศร่วมประกาศข้อริเริ่มปฏิบัติการว่าด้วยเสียงเพื่อธรรมชาติ โดยเรียกร้องให้สื่อมวลชนจีน-แอฟริกาจับมือกัน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นด้านแนวคิดและปฏิบัติการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประชาชน เพื่อสร้างพลวัตการพัฒนาแบบสีเขียวแก่การสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันระหว่างจีน-แอฟริกา

ร่วมการนัดหมายแบบสีเขียว ร่วมส่งเสียงเพื่อธรรมชาติ ไชน่ามีเดียกรุ๊ปเริ่มปฏิบัติการของสื่อมวลชนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจีน-แอฟริกา

(Tim/Cui)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

崔沂蒙