“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

2022-06-06 21:20:11 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

“หมางจ้ง” เป็นเทศกาลลำดับที่ 9 จากทั้งหมด 24 เทศกาลในทั้งปี และเป็นเทศกาลลำดับที่ 3 ในฤดูร้อน ปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มิถุนายน ในเวลานี้ นาข้าวสาลีในภาคเหนือของจีนกลายเป็นสีเหลือง ส่วนข้าวเจ้าในภาคใต้ของจีนยังเขียวอยู่ จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในภาคเหนือ และปลูกข้าวเจ้าในภาคใต้

“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

ตัวอักษรจีน คำว่า “หมาง” (หนามละเอียดบนเปลือกเมล็ดพืช) ในชื่อเทศกาลหมางจ้ง จะเขียนได้อีกอย่างที่มีความหมายว่า "งานยุ่ง" เพราะ “หมางจ้ง” คือการ “ยุ่งกับการเพาะปลูก” เป็นฤดูกาลที่คึกคักที่สุดสำหรับเกษตรกรในภาคเหนือ เทศกาลนี้จึงเต็มไปด้วยความสุขแห่งการเก็บเกี่ยว

“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

“หมางจ้ง”เทศกาลแห่งการเก็บเกี่ยวและปลูกใหม่

ในช่วงเวลานี้ อุณหภูมิจะสูงขึ้นอย่างมาก ฝนตกชุก และความชื้นในอากาศสูง ซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชธัญญาหารแบบมีหนามละเอียดบนเปลือกเมล็ดพืช เช่น ข้าวช่วงปลายฤดู หลังพ้นเทศกาลนี้ หากทำการเพาะปลูกอัตราการรอดของพืชจะค่อยๆลดลง จึงเป็นการสะท้อนความเกี่ยวพันระหว่างวัฒนธรรมเทศกาลกับการทำเกษตรมาแต่โบราณของจีน  

 

 

     

Yim/Ldan/Chu

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

李丹丹