หลายพื้นที่ของจีนออกนโยบายส่งเสริมการบริโภคฟื้นฟูตลาด

2022-06-06 11:51:40 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

หลายพื้นที่ของจีนออกนโยบายส่งเสริมการบริโภคฟื้นฟูตลาด

ช่วงเทศกาลบะจ่าง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานป้องกันโควิด-19  พื้นที่ต่างๆ ยังได้ออกนโยบายพิเศษในการส่งเสริมการบริโภค แจกคูปองบริโภคและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อของ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและกระตุ้นการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

หลายพื้นที่ของจีนออกนโยบายส่งเสริมการบริโภคฟื้นฟูตลาด

เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ได้แจกคูปองบริโภค 6.6 แสนใบ มีชาวเมืองจำนวนไม่น้อยได้ซื้อของลดราคา 40% มณฑลกุ้ยโจวมีโครงการส่งเสริมการบริโภคแจกคูปองช่วยเหลือร้านค้าเป็นจำนวน 140 ล้านหยวน ในขณะที่เมืองกุ้ยหยางเมืองเดียวก็มีร้านค้ากว่า 22,000 ร้าน  นับเป็นสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งเข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้มีเงินอุดหนุนสูง มีขอบเขตกว้าง โดยเฉพาะมีนโยบายพิเศษไปสู่การขยายการบริโภคสินค้าขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและยกระดับการบริโภคให้สูงขึ้น และในช่วงเทศกาลบะจ่างยังมีหลายพื้นที่ออกนโยบายฟื้นฟูตลาดการท่องเที่ยวอีกด้วย

Bo/Ping/Cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

许平平