จีนเตรียมเปิดประตูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กว้างขึ้น

2022-06-06 16:58:33 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

จีนเตรียมเปิดประตูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กว้างขึ้น

วันที่ 6 มิถุนายน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดงานแถลงข่าวในประเด็น “สิบปีจีน” เพื่อแนะนำสภาพเกี่ยวกับการดำเนินยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการประดิษฐ์คิดสร้าง สร้างประเทศให้เข้มแข็งด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จีนเตรียมเปิดประตูด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กว้างขึ้น

นายหวัง จื้อกาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าเรายืนหยัดการเปิดประเทศให้กว้างขึ้น มีสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ ทุกด้านอย่างกว้างขวาง การดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นความต้องการในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความจำเป็นในการรับมือกับความท้าทายของโลก สิบปีที่ผ่านมานี้เราดำเนินยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศที่ยอมรับและอำนวยประโยชน์แก่กันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาความร่วมมือในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ 161 ประเทศและเขตแคว้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางได้กระตุ้นให้มีผลงานมากมาย และมีผลงานยอดเยี่ยมในด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศ ความปลอดภัยด้านอาหาร และสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งได้ร่วมวิจัยกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก ในอนาคต จีนจะเปิดประตูให้กว้างยิ่งขึ้นในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Bo/Ping/Cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

许平平