จีนครบรอบ 3 ปี การใช้ระบบ 5G มีผลสำเร็จ

2022-06-06 15:15:48 | CMG
Share with:

จีนครบรอบ 3 ปี การใช้ระบบ 5G มีผลสำเร็จ

วันที่ 6 มิถุนายน ครบรอบ 3 ปีการประยุกต์ใช้ระบบ 5G ทางพาณิชย์ของจีน โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนประกาศสถิติเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการประยุกต์ใช้ด้านการสร้างสรรค์ระบบ 5G ของจีน

สถิติระบุว่าปัจจุบันจีนได้สร้างสถานีฐาน 5G กว่า 1,600,000 แห่ง มีผลงานการประยุกต์ใช้ระบบ 5G กว่า 20,000 ราย ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 5G มีถึง 410,000,000 ราย ขั้นต่อไปหน่วยงานต่างๆ รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศจีนจะเร่งการสร้างสรรค์สาธารณูปโภคด้านดิจิตอลต่างๆ ให้เร็วขึ้น เร่งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบ 5G ในการอุปโภคบริโภคแบบใหม่ เศรษฐกิจที่จับต้องได้ และการบริการชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เป็นต้น

ช่วง 3 ปีที่ผ่านมานี้ จีนมีการประยุกต์ใช้ระบบ 5G ในด้านต่างๆ รวมทั้งการคมนาคม การรักษาพยาบาล การศึกษา วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น โดยมีผลงานการประยุกต์ใช้กว่า 20,000 ราย

Bo/Cai/Sun

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

孙铮