ป้องกันความสึกกร่อนด้วยวิธีการแบบดิจิทัลช่วยต่ออายุถ้ำพระพุทธรูป“หยุนก่าง”อีกพันปี

2022-06-07 14:07:51 | CRI
Share with:

ป้องกันความสึกกร่อนด้วยวิธีการแบบดิจิทัลช่วยต่ออายุถ้ำพระพุทธรูป“หยุนก่าง”อีกพันปี

ป้องกันความสึกกร่อนด้วยวิธีการแบบดิจิทัลช่วยต่ออายุถ้ำพระพุทธรูป“หยุนก่าง”อีกพันปี

ถ้ำพระพุทธรูป “หยุนก่าง” เป็นมรดกวัฒนธรรมโลก ซึ่งมีอายุ 1,500 ปีแล้ว ความสึกกร่อนอันร้ายแรงนั้นทำให้การอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้เป็นปัญหาที่ยากลำบากระดับโลก

เช้าตรู่ทุกวัน นายหนิง โป ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ด้วยวิธีการดิจิทัล สถาบันวิจัยหยุ่นก่าง ต้องเดินทางไปยังถ้ำพระพุทธรูป “หยุนก่าง” เพื่อเก็บข้อมูลแบบสามมิติของโบราณสถาน ความสึกกร่อนของถ้ำพระพุทธรูปหยุนก่างเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก นายหนิง โปและทีมงานใช้เวลาสิบปีเต็มวัดอัตราความเร็วของการสึกกร่อน รวมทั้งดำเนินการตรวจสอบและเปรียบเทียบปีละ 4 ครั้ง

ป้องกันความสึกกร่อนด้วยวิธีการแบบดิจิทัลช่วยต่ออายุถ้ำพระพุทธรูป“หยุนก่าง”อีกพันปี

วิธีการดิจิทัลนั้นเป็นมาตรการอนุรักษ์เชิงป้องกันที่ต้องรีบดำเนินการต่อโบราณวัตถุถ้ำพระพุทธรูป “หยุนก่าง” เมื่อปี 2003 สถาบันวิจัยหยุนก่างเริ่มสร้างถ้ำพระพุทธรูป “หยุนก่าง” ที่ไม่มีวันจะสึกกร่อนได้ในโลกแห่งดิจิทัล นายหนิง โป กล่าวว่า งานของพวกเราก็คือบันทึกข้อมูลสำคัญของโบราณวัตถุเหล่านี้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง หวังว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะช่วยสร้างโอกาสให้คนรุ่นหลังนับพันปีข้างหน้ายังมองเห็นสภาพปัจจุบันของถ้ำพระพุทธรูป “หยุนก่าง” ได้

ป้องกันความสึกกร่อนด้วยวิธีการแบบดิจิทัลช่วยต่ออายุถ้ำพระพุทธรูป“หยุนก่าง”อีกพันปี

ถ้ำพระพุทธรูป “หยุนก่าง” มีพระพุทธรูปใหญ่เล็กทั้งหมดกว่า 59,000 องค์ ทั้งมีลักษณะขนาดใหญ่ มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อน การแกะสลักมีความวิจิตประณีตมาก ซึ่งล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้การเก็บข้อมูลนั้นยากมาก เพียงแค่พระพุทธรูปพระโพธิสัตว์ที่มีส่วนสูง 66 เซนติเมตร องค์เดียวในก็ต้องใช้เวลา 40 นาทีเพื่อสแกนและสร้างเป็นแบบโมเดลสามมิติสีเดียวที่มีความละเอียดระดับมิลลิเมตร หากทำเป็นโมเดลสีก็ต้องใช้เวลามากกว่าอีกอย่างน้อยสองเท่า ประมาณอย่างคร่าว ๆ สรุปได้ว่า ปริมาณข้อมูลของถ้ำพระพุทธรูป “หยุนก่าง” มีประมาณ 1,200 TB หากสแกนและจัดทำเป็นโมเดลสามมิติสีทั้งหมดต้องใช้เวลาถึง 10 ปี

ป้องกันความสึกกร่อนด้วยวิธีการแบบดิจิทัลช่วยต่ออายุถ้ำพระพุทธรูป“หยุนก่าง”อีกพันปี

Chu/Dan/Tim

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

张丹