ความสำคัญของการพัฒนาดาวเทียมเป๋ยโต่วและการประยุกต์ใช้จริง

การพัฒนาดาวเทียมเป๋ยโต่วมีความสำคัญ คือเหมือนกับจีนจะบอกว่าจีนเริ่มมาเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจ ทางการทหารและทางด้านความมั่นคง เป็นจุดยุทธศาสตร์ของโลกอีกแห่งหนึ่ง  เพราะว่าดาวเทียมเป๋ยโต่วเป็นดาวเทียมนำทาง  นำทางได้ทั้งอาวุธทางทหารและการใช้ประโยชน์ทางพลเรือน หากมีข้อขัดแย้งกับประเทศมหาอำนาจ ประเทศมหาอำนาจไม่ให้จีนใช้ระบบดาวเทียมของเค้า จีนก็ยังจะมีระบบดาวเทียมของตนเองใช้งานได้อยู่ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปพึ่งพาประเทศมหาอำนาจอื่นๆ

ทุกๆกิจกรรมของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับทาง ในเรื่องตำแหน่ง  สามารถที่จะ Apply (ประยุกต์) ผ่านระบบดาวเทียมนี้ได้ อย่างเช่นเรื่องการเกษตร หรือ เรื่องการเดินทาง  ที่เราสามารถที่จะคำนวณระยะเวลาในการเดินทาง  จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ในกูเกิ้ลแมป ก็ใช้ระบบดาวเทียมพวกนี้ และอีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ทราบกันอย่างกว้างขวางนัก ก็คือ ระบบบริการภาครัฐ เช่น กรมที่ดิน ก็ใช้ระบบดาวเทียมมาทำเรื่องรังวัดที่ดิน เพื่อให้การวัดที่ดินมีความถูกต้องสูงขึ้น และลดระยะเวลาในการทำงานลง และนี่ก็เป็นเรื่องแบบรูปธรรมที่เรามองเห็นว่ามันมีประโยชน์

การที่จีนได้สร้างเป๋ยโต่วออกมา ผมคิดว่าเป็นจุดพลิกของจีน ตอนนี้จีนสามารถที่จะพัฒนาระบบเป๋ยโต่วซัพพอร์ตได้ทั่วโลกแล้ว ซึ่งในความคิดเห็นของผมคือคิดว่าจีนประสบความสำเร็จ เพราะว่าผมได้ไปทำวิจัยที่ขั้วโลกใต้ และได้ไปลองเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม ไปตั้งแล้วก็ไปลองว่าเป๋ยโต่วสามารถทำงานได้จริงในบริเวณที่เข้าถึงยากอย่างขั้วโลกใต้หรือไม่ ผลวิจัยออกมา คือใช้งานได้ปกติ ส่วนจุดเด่นของเป๋ยโต่วที่เพิ่มขึ้นมาคือ มันจะทำให้เรารังวัดตำแหน่งได้รวดเร็วขึ้น และถูกต้องแม่นยำมากขึ้น คือมันจะมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

สำหรับในไทย ประโยชน์ของดาวเทียมเป๋ยโต่วมีหลายส่วนมาก ยกตัวอย่างเช่น ในหน่วยงานภาครัฐ ก็เริ่มมีการนำระบบระบุตำแหน่งจากดาวเทียมที่ว่านี้ เป๋ยโต่ว จีพีเอส โกลนาส มาทำการรังวัดที่ดิน ภาษาชาวบ้านเรียกการ “วัดที่” สมัยก่อนอาจจะต้องใช้กล้องโทเทิ่ล สเตชั่น (Total Station) ในการส่องมุม ส่องระยะ และนำไปคำนวณในคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ค่าพิกัดมา แต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วครับ ก็คือนำเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมไปตั้งไว้สักครู่เดียวไม่กี่นาทีก็จะได้ค่าพิกัดมาในทันที ทำให้ระบบการทำงานเร็วขึ้น ความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น และก็สนับสนุนผู้ใช้งานได้จำนวนมาก เพราะปัจจุบันการรังวัดที่ดินมีคิวในการรังวัดยาวมาก พอทำได้เร็วปุ๊บก็ทำให้บริการประชาชนได้เร็วขึ้น

อันที่สองที่มองให้เห็นภาพก็คือ ในการก่อสร้างอะไรต่างๆ เดี๋ยวนี้มีการใช้เครื่องมือที่เป็นออโตเมติก อย่างเช่น แทนที่จะมีคนขับรถ รถเกรดดินอย่างนี้ ก็ไม่มีคนขับ ก็ใช้ระบบการระบุตำแหน่งมาทำการบังคับแทน ในสุวรรณภูมิเฟส 2 นี้ก็เริ่มมีการนำมาใช้แล้ว อันที่สามที่มองให้เห็นภาพก็คือ โดรน โดรนที่เราเห็นกันทั่วไป อันนี้ถ้าปราศจากการระบุตำแหน่งดาวเทียม โดรนจะไม่สามารถบังคับทิศทางได้  ในทิศทางที่จะบินไปตรงไหนอะไรยังไงก็มาจากการระบุตำแหน่งดาวเทียมเป๋ยโต่ว จีพีเอส กลุ่มนี้นั่นเอง

ส่วนตัวของผม คิดว่าจีนทำระบบเป๋ยโต่วมาทำให้วงการเรื่องการระบุตำแหน่งคึกคัก และก็มีผู้ผลิต Device ผู้ผลิตเครื่องมือปลายทางของจีนมาผลิตกันเยอะแยะ ซึ่งคนทั่วไป บริษัททั่วไป พวกบริษัทเล็กๆ นี่สามารถที่จะซื้อเครื่องมือมาใช้งานตรงนี้ได้ ทำให้ภาพรวมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดีขึ้น

 

ภาพและเนื้อหาข่าวเป็นลิขสิทธิ์ของ China Face