2021两会_fororder_Baaner-2021LH1200
 • นายกฯ จีนระบุ จีนยืนหยัดให้ความสำคัญกับการจ้างงานต่อไป

  นายกฯ จีนระบุ จีนยืนหยัดให้ความสำคัญกับการจ้างงานต่อไป

 • ปิดการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนปีนี้

  ปิดการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนปีนี้

  อ่านต่อ

    ข่าวล่าสุด

  อ่านต่อ

    แนะนำ"สองสภา"

 • 图片默认标题

  การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน​

        สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นองค์กรอำนาจสูงสุดของรัฐ ดำเนินระบบหนึ่งสภา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยผู้แทนที่มาจาก มณฑล เขตปกครองตนเองชนชาติส่วนน้อย เมืองที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางต่างๆ และกองทหารปลดแอกประชาชนจีนเป็นต้น……
 • 图片默认标题

  การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน

        การประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีนเป็นองค์การแนวร่วมรัก ชาติแห่งประชาชนจีน เป็นองค์กรสำคัญด้านความร่วมมือหลาย พรรคและปรึกษา การเมืองภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสตร์จีน เป็นรูปแบบ สำคัญอย่างหนึ่งใน การเชิดชูประชาธิปไตยแห่งสังคมนิยมทางการเมืองของจีน……
  อ่านต่อ

    บทความ

 • 2021-03-14 18:56:44 การปรับปรุงระบบเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเป็นสิทธิของจีน

        วันที่ 11 มีนาคม หลังจากสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งเป็นองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดได้ผ่านญัตติเอกฉันท์เกี่ยวกับการปรับปรุงระบบเลือกตั้งของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง นักการเมืองบางคนของสหรัฐฯ และประเทศตะวันตกแสดงความไม่พอใจและออกมาโจมตีต่อการนี้ และชูธง"ประชาธิปไตย" อีกครั้ง โดยรายงานว่าการตัดสินดังกล่าวของรัฐบาลกลางจีนเป็นการ”โจมตีระบบประชาธิปไตย" และ "การปกครองตนเองในระดับสูงของฮ่องกงได้ตายไปแล้ว" เป็นต้น……

 • 2021-03-12 16:11:54 ผู้เชี่ยวชาญไทยแนะนำ“แปลงจีนให้เป็นโอกาส”จากโมเดลใหม่ของจีน

        การประชุม “สองสภา” จีน (การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนและการประชุมสภาปรึกษาการเมืองแห่งประชาชนจีน) ประจำปี ค.ศ. 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม โดยการประชุมสองสภาปีนี้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและมาตรการสำคัญต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตของจีน และเป็นที่จับตามองของทั่วโลกด้วย……

 • 2021-03-11 16:06:50 เข้าใจว่าทำไมประชาธิปไตยจีนจึงเฟื่องฟูและคึกคักผ่านการประชุมสองสภาฯ

        การประชุมสองสภาฯ ประจำปีไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากประชาคมโลกในด้านทิศทางแนวโน้มของนโยบายจีนเท่านั้น หากยังเป็นหน้าต่างสำคัญที่ทั่วโลกสังเกตการณ์ระบอบประชาธิปไตยของจีนด้วย สองสภาฯ ปีนี้ สมาชิกสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีนเกือบ 3,000 คน และสมาชิกสภาปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนมากกว่า 2,000 คน……

 • 2021-03-11 16:01:47 ”สองสภา”จีนในสายตาของข้าพเจ้า—สัมภาษณ์ ดร.ฐณยศ โล่ห์พัฒนานนท์  นักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        การประชุม “สองสภา” จีนประจำปี 2021 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-11 มีนาคม การประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นในโอกาสพิเศษที่ปี 2021 เป็นวาระครบรอบ100 ปี แห่งการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีน ซึ่งเป็นวาระที่จีนบรรลุเป้าหมายระยะ 100 ปีแรก (นับตั้งแต่การก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนในปี 1921) คือ "การสร้างสังคมพอกินพอใช้ในทุกด้าน" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว……