จีนจัดระเบียบผู้ไร้เครดิตทางสังคม มุ่งยกระดับเครดิตทางสังคมให้สูงขึ้น

2018-08-06 15:46:41 | 2018-08-06 15:46:40  cri
Share with:

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกรรมาธิการการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดี แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ตีพิมพ์และแจก "แผนปฏิบัติการว่าด้วยการจัดระเบียบผู้ไร้เครดิตทางสังคม และยกระดับเครดิตทางสังคมให้สูงขึ้น" มีการระดมหน่วยงานภายในสังกัด ดำเนินการเฉพาะกิจทั้งหมด 19 ประการ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มาจากการไร้ซึ่งเครดิตทางสังคม ในแวดวงเศรษฐกิจและสังคม ตามความสนใจของประชาชน

คณะกรรมาธิการการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดี แห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนย้ำว่า ควรส่งเสริมการมีเครดิตทั้งทางการเมือง การพาณิชย์ สังคม และทางนิติบัญญัติให้มากขึ้น เดินหน้าสร้างระบบเครดิตและระบบข้อมูลเครดิตให้สมบูรณ์ขึ้น ดำเนินการกับผู้ไร้ซึ่งเครดิตอย่างเฉียบขาด พร้อมจัดตั้งกลไกการให้รางวัลและการลงโทษ เพื่อสร้างความซื่อสัตย์สุจริต การรักษาคำพูด และทำตามสัญญาที่ให้ไว้ ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ดีในสังคม

(BO/LING/CAI)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน 15-09-62

  • เกาะกระแสจีน 14-09-2562

  • เสียงข่าวประจำวัน 14-09-62

  • เสียงข่าวประจำวัน 13-09-62

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (13-09-2562)

系统管理员