• 1

  CMG เชิญผู้ชมทั่วโลกร่วมฉลองตรุษจีนผ่านงานราตรีปี 2021

  00:03:27 playing

 • 2

  ชุนยุ่น 2021

  00:06:51 playing

 • 3

  "อั่งเปาซองใหญ่" จากใจไชน่าเฟส

  00:06:50 playing

 • 4

  กงสุลใหญ่ไทยประจำนครหนันหนิงกล่าวคำอวยพรตรุษจีน

  00:00:52 playing