• 1

  จีนจ๋า : จับตะเกียบทายนิสัย (2)

  00:03:21 playing

 • 2

  จีนจ๋า : จับตะเกียบทายนิสัย (1)

  00:03:23 playing

 • 3

  จีนจ๋า : จับตะเกียบอย่างไรให้ถูกต้อง

  00:02:57 playing

 • 4

  เที่ยว "ซีอัน" สัมผัส “บรรยากาศตรุษจีน”

  00:00:30 playing