จีนและประเทศอาเซียนร่วมกันสร้างสรรค์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2019-06-26 15:47:07 | CRI
Share with:

สำนักข่าวจีนรายงานว่า จีนกับประเทศอาเซียนร่วมกันสร้างสรรค์ด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีส่วนช่วยเสริมประโยชน์ให้แก่กัน ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงโครงสร้างการใช้พลังงาน รวมทั้งส่งเสริมความเป็นหนึ่งเดียวด้านเศรษฐกิจของภูมิภาค

อาเซียนมีพลังงานน้ำที่สามารถใช้กำเนิดไฟฟ้าที่รอบุกเบิกกว่า 240 ล้านกิโลวัตต์ ขณะเดียวกันยังมีพลังงานแสงแดด พลังลม และพลังงานชีวภาพที่อุดมสมบูรณ์ แต่ปัจจุบัน พลังงานที่หมุนเวียนได้คิดเป็นแค่ 9% ของจำนวนพลังงานที่ใช้ได้ครั้งเดียว จึงทำให้มีศักยภาพมากในด้านการบุกเบิกในอนาคต

เครือข่ายไฟฟ้าทางภาคใต้ของจีน เชื่อมโยงกับเครือข่ายไฟฟ้าของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้สร้างสายส่งไฟฟ้าไปยัง สปป.ลาว เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์พลังงานของจีน เทคนิคการก่อสร้างของจีน และวัสดุของจีน ต่างเป็นที่ต้องการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพลังงาน

Bo/LdanZhou

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (12-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (12-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (12-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (11-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-08-2563)

李丹丹