ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจฮ่องกงระบุ กฎหมายเกี่ยวกับฮ่องกงของสหรัฐฯ สร้างความเสียหายต่อทุกฝ่าย

2019-11-22 16:17:04 | สำนักข่าวซินหวา
Share with:

สำนักข่าวซินหวา รายงานว่า วุฒิสภาสหรัฐฯ ได้ลงมติผ่านร่างกฎหมายสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยฮ่องกง เรื่องดังกล่าวถือเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของฮ่องกงและของจีนอย่างหยาบคาย  ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจฮ่องกงมองว่า กฎหมายดังกล่าวไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อผู้อื่น หากยังไร้ประโยชน์แก่ตัวสหรัฐฯ เองด้วย หากมีผลบังคับใช้ กฎหมายดังกล่าวไม่เพียงแต่จะทำลายสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในฮ่องกงเท่านั้น หากยังจะเป็นภัยคุกคามต่อการดำเนินงานอย่างปกติของบริษัทสหรัฐในฮ่องกงด้วย ซึ่งถือเป็นการทำลายผลประโยชน์ของสหรัฐฯ เองอย่างมาก

นายเหลย ติ่งหมิง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฮ่องกง ระบุว่า สหรัฐฯ มีกำไรมหาศาลจากการค้ากับฮ่องกง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า สหรัฐฯ เกินดุลการค้ากับฮ่องกง สะสม 297,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

“หากสหรัฐฯ บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว เพิ่มข้อจำกัดทางการค้าต่อฮ่องกง ย่อมจะสูญเสียฮ่องกง ซึ่งเป็นเขตเกินดุลการค้าที่ใหญ่ที่สุด”

Tim/Patt/Cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (24-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (23-01-2564)

  • เกาะกระแสจีน (23-01-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (22-01-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (22-01-2564)

彭少艾