“มณฑลเสฉวน”สานมิตรภาพต่างประเทศกระชับต่อเนื่อง“เมืองพี่เมืองน้อง”(1)

2019-11-27 11:50:05 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_622666327318407541_副本

มณฑลเสฉวน ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จัดเป็นมณฑลยิ่งใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจ ประชากร ทรัพยากรและวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน มณฑลเสฉวนมีจำนวนประชากรที่พำนักอาศัยอยู่ประจำ 83.41 ล้านคน มากเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศจีน มีพื้นที่ 486,000 ตารางกิโลเมตร ใหญ่เป็นอันดับที่ 5 ของจีน มวลรวมการผลิตของมณฑลเสฉวนเมื่อปี 2018 มากกว่า 4 ล้านล้านหยวน(ประมาณ 570,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สูงเป็นอันดับที่ 6 ของจีน

มณฑลเสฉวน มีระบบอุตสาหกรรมที่ครบถ้วน พื้นฐานอุตสาหกรรมดี เป็นมณฑลที่มีฐานะสำคัญด้านอิเล็กทรอนิกส์และการผลิตเครื่องจักร ปัจจุบัน กำลังมุ่งสร้างระบบอุตสาหกรรมแบบทันสมัยตามยุทธศาสตร์ “5+1” วางแผนจะพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเครื่องจักร อาหารและเครื่องดื่ม วัตถุดิบที่ทันสมัย พลังงานและอุตสาหกรรมเคมี ให้เป็นอุตสาหกรรมเสาค้ำที่มียอดธุรกิจมากกว่าล้านล้านหยวน และมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนี้ มณฑลเสฉวนยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทรัพยากรท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ยิ่ง เป็นบ้านเกิดของหมีแพนด้า สัตว์ล้ำค่าของโลก มณฑลเสฉวนมีสมาชิกสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนและสภาวิศวกรรมแห่งประเทศจีนทั้งหมด 60 คน มีห้องทดลองระดับชาติและระดับมณฑล 293 แห่ง มีมหาวิทยาลัย 109 แห่ง

จนถึงปัจจุบัน มณฑลเสฉวนได้ดำเนินนโยบายเปิดสู่ภายนอกอย่างดี ได้สร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจกับ 220 ประเทศและเขตแคว้นทั่วโลก มีสถานกงสุล 17 ประเทศ มีบริษัท 500 อันดับแรกของโลก 352 ราย ได้มาตั้งบริษัทลูกที่เสฉวน

图片默认标题_fororder_81701151863969005_副本

ทางด้านการบิน เมืองเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน เป็นเมืองทางการบินอันดับที่ 4 ของจีน ท่าอากาศยานซวงหลิวของเมืองเฉิงตู มีสายการบินระหว่างประเทศ 121 เส้นทาง และจะมีการเปิดบริการท่าอากาศยานนานาชาติเทียนฝู่ในปี 2021 ถึงเวลานั้น เมืองเฉิงตูจะเป็นเมืองลำดับที่ 3 ของจีนที่มีท่าอากาศยานนานาชาติ 2 แห่งถัดจากกรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้

สำหรับรถไฟความเร็วสูง สาย “หรงโอว” ที่ออกเดินทางจากเมืองเฉิงตู เป็นขบวนรถไฟที่เร็วที่สุดที่ออกจากจีนสู่ยุโรป โดยมีการออกเดินทางเป็นจำนวน 1,591 เที่ยวเมื่อปี 2018 ที่ผ่านมา

มณฑลเสฉวนให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ และมุ่งส่งเสริมความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมานี้ มีผู้แทนจาก 43 เมืองของ 32 ประเทศทั่วโลกที่มีการผูกมิตรกับมณฑลเสฉวน ได้เดินทางเยือนเมืองเฉิงตู เพื่อเข้าร่วม “ฟอรั่มการพัฒนาความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างประเทศของมณฑลเสฉวน” ตามข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง”ประจำปี 2019

การประชุมครั้งนี้ มีประเด็น “วิน-วิน คอร์เปอเรชั่น” มีการจัดฟอรั่มระดับผู้ว่าราชการเมืองพี่เมืองน้องมณฑลเสฉวนระหว่างประเทศ และมีฟอรั่มเฉพาะด้านเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งปลูกสร้างพื้นฐาน วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม การเกษตร การค้าและโลจิสติกส์ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือ ส่งเสริมการกระชับมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บรรลุความเห็นเป็นเอกฉันท์และขยายความร่วมมืออย่างจริงจัง

และในฟอรั่มครั้งนี้ ผู้ร่วมประชุมต่างได้บรรลุความเห็นเป็นเอกฉันท์และก่อรูปขึ้นเป็น “ข้อริเริ่มเสฉวนว่าด้วยการพัฒนาและความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างประเทศ” โดยได้เน้นว่า การไปมาหาสู่กันระหว่างเมืองพี่เมืองน้องเป็นส่วนประกอบสำคัญและพื้นฐานหลักในการดำเนินนโยบายการทูตต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามหลักการ “เคารพซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาค ไว้เนื้อเชื่อใจ และดำเนินความร่วมมือแบบเอื้อประโยชน์กัน” สร้างมิตรภาพอย่างกว้างขวางกับประเทศและเขตแคว้นต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปด้วยกัน

图片默认标题_fororder_872643814391253275_副本

ณ ปัจจุบัน ข้อริเริ่มของ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากประชาคมโลกแล้ว หวังว่าเมืองต่างๆ จะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการสร้างสรรค์ตาม “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” สร้างกลไกแลกเปลี่ยนที่มีบทบาทในระยะยาวตามหลักการ “ร่วมหารือ ร่วมสร้างและร่วมใช้” บุกเบิกรูปแบบความร่วมมือแบบพหุภาคี กระชับความร่วมมือระหว่างเมืองพี่เมืองน้อง ผลักดันดำเนินการพัฒนาแบบวิน-วิน

นอกจากนี้ การแลกเปลี่ยนระหว่างวัฒนธรรมและบุคลากรเป็นวิถีทางสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจซึ่งกันและกัน หรือ “เชื่อมโยงใจสู่ใจ” หวังว่าเมืองพี่เมืองน้องทั้งหลายจะเคารพวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เรียนรู้อารยธรรมที่มีความหลากหลายของกัน ดำเนินความร่วมมือแลกเปลี่ยนกันในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว สุขอนามัย เป็นต้น กระชับการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชน ดำเนินการแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่มสตรีและเยาวชนให้มากขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาอารยธรรมท่ามกลางการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กัน

Yim/Ping/Ping

 

 

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-09-2563)

  • เกาะกระแสจีน (26-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (25-09-2563)

周旭