รมต.ตปท.จีนส่งสารแสดงความยินดีถึงรมต.ตปท.ไทยเนื่องในโอกาสวันชาติ

2019-12-05 15:52:47 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

ฯพณฯ  ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ดอน ปรมัตถ์วินัย

เนื่องในวาระวันชาติของราชอาณาจักรไทย ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านและประชาชนชาวไทย ปีนี้นับว่าเป็นปีที่สำคัญยิ่งในกระบวนการพัฒนาประเทศ ไทยได้ประสบผลสำเร็จในวาระสำคัญทางการเมืองและทางการทูต ในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน จีนขอแสดงความยินดีกับผลสำเร็จดังกล่าว ในปีหน้าครบรอบ 45 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีน-ไทย การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายมีโอกาสใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น  ข้าพเจ้ายินดีที่จะร่วมมือกับท่าน ขับเคลื่อนการพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีน-ไทยให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ร่วมสร้างคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของสองประเทศและภูมิภาค

ขออวยพรให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรือง อวยพรให้มิตรภาพระหว่างจีน-ไทยยืนยงชั่วนิรันดร  

ลงชื่อนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 5 ธันวาคม  2019

(Bo/Zi)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (27-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (26-09-2563)

  • เกาะกระแสจีน (26-09-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (25-09-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (25-09-2563)

晏梓