จากข้อมูลแสดงให้เห็น:จีนกลายเป็นแหล่งอพยพของชาวออสเตรเลียมากเป็นอันดับสองในปี2019

2020-01-20 19:51:52 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_2020011904

จากข้อมูลวีซ่าถาวรและข้อมูลวีซ่าชั่วคราวของกระทรวงการต่างประเทศพบว่าในปี2018-2019กลุ่มผู้อพยพที่มากที่สุดคือออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ที่เกิดในประเทศอินเดียรวมทั้งสิ้นมีจำนวนกว่า53,587คนที่เดินทางมาจากออสเตรเลียตามด้วยผู้อพยพที่เกิดในประเทศจีนและฟิลิปปินส์โดยมีจำนวน36,712คนและ13,533คนตามลำดับกลุ่มผู้อพยพที่มากเป็นอันดับสี่คือ11,925คนซึ่งเป็นคนที่เกิดในประเทศเนปาลข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงบทบาทที่โดดเด่นของประเทศแถบเอเชียที่มีอยู่ในแผนอพยพเข้าเมืองของชาวออสเตรเลียและยังสะท้อนให้เห็นถึงสหราชอาณาจักรจากเดิมเป็นประเทศหลักของการอพยพเข้าเมืองและการอพยพเข้าเมืองนั้นมีจำนวนลดลง

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (10-07-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (10-07-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (09-07-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (09-07-2563)

李秀珍