คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนยูเอ็นจัดประชุมระดับสูงส่งเสริมการพัฒนาสตรีโลกต่อเนื่อง

2020-02-26 16:04:00 | CRI
Share with:

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติจัดการประชุมครั้งที่ 43 ที่นครเจนีวา โดยมีการจัดสัมมนาพิเศษรำลึกครบรอบ 25 ปีการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรีอันนำมาซึ่ง “แถลงการณ์ปักกิ่ง” โดยการประชุมพิเศษครั้งนี้มีผู้แทนระดับสูงและทูตประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม นางมิเชล บาเชเลต์ เคเรีย ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วย

นอกจากนี้ นายเฉิน ซี่ว์ ผู้แทนจีนประจำเจนีวาของสหประชาชาติ กล่าวในพิธีเปิดว่า ช่วง 25 ปีที่ผ่าน “แถลงการณ์ปักกิ่ง” ได้กระตุ้นให้ฝ่ายต่างๆ ใช้ความพยายามร่วมกันให้กิจการสตรีของโลกพัฒนาคืบหน้าไปอย่างมาก แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับการส่งเสริมให้มีความเสมอภาคระหว่างชาย-หญิงและการพัฒนาสตรี ประชาคมโลกควรจับมือกัน แสดงจุดยืนของการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องสตรีต่อไป ประกันสิทธิของสตรีอย่างรอบด้าน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเร่งการลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้มีความเสมอภาคระหว่างชายหญิงและการพัฒนาสตรีอย่างรอบด้าน

นายเฉิน ซี่ว์ ยังกล่าวว่า สตรีจีนมีสัดส่วนเป็น 1 ใน 5 ของประชากรสตรีโลก จีนยืนหยัดนโยบายที่มีความเสมอภาคทางเพศ ผลักดันการพัฒนาของสตรีอย่างต่อเนื่อง และประสบผลสำเร็จใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ความเสมอภาคทางเพศในแวดวงต่างๆ ได้รับการยกระดับขึ้น  พร้อมแสดงความเคารพนับถือต่อสตรีที่ร่วมต่อสู้งานป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยเห็นว่าเป็นแบบอย่างของสตรีทั้งมวล และเป็นการยืนยันว่ากิจการสตรีของจีนกำลังพัฒนาก้าวหน้า

Yim/Chu/Zi

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (11-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (11-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (10-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (10-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (10-08-2563)

韩楚