บทวิเคราะห์ : ประมวลกฎหมายแพ่งขับเคลื่อนธรรมภิบาลของจีน

2020-05-26 16:37:22 | CRI
Share with:

图片默认标题_fororder_1

ในที่ประชุม “สองสภา” ของปีนี้  การพิจารณาตรวจสอบร่างประมวลกฎหมายแพ่ง เป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่ง  หากว่าร่างประมวลกฎหมายแพ่งฉบับนี้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบแล้ว  จะกลายเป็นประมวลกฎหมายแพ่งฉบับแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ซึ่งได้รับการเรียกว่า สารานุกรมด้านชีวิตสังคม  และเป็นปฏิญญาเพื่อคุ้มครองสิทธิทางแพ่ง  ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับนี้จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและยาวไกลต่อชีวิตความเป็นอยู่และการผลิตของประชาชนจีน รวมถึงจะผลักดันสร้างความเหนือกว่าด้านระรอบของจีนให้มีประสิทธิภาพด้านธรรมภิบาล

图片默认标题_fororder_2

ประมวลกฎหมายแพ่งฉบับนี้มี 7 บท ประกอบด้วย 1,260 มาตรา  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิการรับเหมาและประกอบการที่ดินในเขตชนบท  กฎเกณฑ์การค้าและการตลาด  ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  และการทิ้งสิ่งของจากที่สูง  การคุ้มครองทรัพย์สินจำลอง  และประเด็นอื่น ๆ ที่ประชาชนจีนให้ความสำคัญ  ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งฉบับนี้ต่างมีการระบุอย่างชัดเจน  นอกจากนี้ การรักษาสิทธิความเป็นปัจเจกส่วนบุคคลยังเป็นประเด็นที่คนให้ความสำคัญ  ซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งฉบับนี้จะให้หลักประกันทางกฎหมายต่อข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนใบหน้าด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  และการใช้เสียงของตัวบุคคล  เป็นต้น(Bo/Zhou)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (06-08-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (05-08-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (05-08-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (05-08-2563)

周旭