นายกฯ จีนระบุจะแบ่งปันข้อมูลทางน้ำของแม่น้ำล้านช้างทั้งปีกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

2020-08-24 15:52:52 | CMG
Share with:

รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน-เวียดนามจัดการเจรจาเน้นย้ำสืบสานความสัมพันธ์ที่ดี

วันที่ 24 สิงหาคม นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียงของจีนกล่าวในที่ประชุมผู้นำความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งว่า   6 ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงดื่มน้ำจากแม่น้ำสายเดียวกัน เป็นประชาคมร่วมกัน ความร่วมมือแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขงเกิดขึ้นจากน้ำ น้ำเป็นทั้งเนื้อหาสำคัญของความร่วมมือ ทำให้กลไกนี้มีจิตวิญญาณของความเป็นมิตร และอำนวยประโยชน์แก่กัน มีชัยชนะร่วมกัน ในช่วง 4 ปีกว่าตั้งแต่จัดตั้งกลไกนี้เราได้ผลักดันความร่วมมือทางน้ำให้ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน-เวียดนามจัดการเจรจาเน้นย้ำสืบสานความสัมพันธ์ที่ดี

นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง เน้นว่าเราต้องเคารพสิทธิอันชอบธรรมของประเทศต่างๆ ในการบุกเบิกและใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีเหตุผล คำนึงถึงผลประโยชน์และความสนใจของกันและกัน มีปัญหาต้องปรึกษาหารือ ฝ่ายจีนยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะทำได้เพื่อใช้ทรัพยากรน้ำให้ดียิ่งขึ้น ตั้งแต่ปีนี้จีนจะแบ่งปันข้อมูลทางน้ำของแม่น้ำล้านช้างทั้งปีให้กับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มสารสนเทศทรัพยากรน้ำแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและอุทกภัย จะมีการจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีเกี่ยวกับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำ และฟอรั่มความร่วมมือเป็นประจำ ปฏิบัติตาม“แผน 5 ปีแห่งความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำแม่น้ำล้านช้าง-แม่น้ำโขง(2018-2022)”  ดำเนินโครงการความร่วมมือด้านความปลอดภัยของเขื่อน การเตือนภัยพิบัติ เสริมขีดความสามารถของการกำกับดูแลพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

รัฐมนตรีต่างประเทศของจีน-เวียดนามจัดการเจรจาเน้นย้ำสืบสานความสัมพันธ์ที่ดี

Bo/LR/ZDan

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (29-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (29-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (29-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (28-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (28-10-2563)

刘榕