70 ปีจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบตกันจือ มณฑลซื่อชวน

2020-09-17 21:16:20 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

70 ปีจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบตกันจือ มณฑลซื่อชวน_fororder_798502228459856301

วันที่ 17 กันยายน มีการจัดการประชุมเฉลิมฉลอง 70 ปีแห่งการจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบตกันจือ ที่เมืองคังติ้ง มณฑลซื่อชวน(เสฉวน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1950 โดยเป็นจังหวัดปกครองตนเองชนเผ่าน้อยที่จัดตั้งขึ้นแห่งแรก หลังจากสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรทั้งสิ้น 1,200,000 คน เป็นชาวทิเบตถึง 82% กันจือขื้นชื่อด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามน่าอัศจรรย์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่โดดเด่น ระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย อีกทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A หลายแห่ง เช่น ธารน้ำแข็งไห่หลัวโกว, เขตเต้าเฉิง-ย่าติงในแชงกรีล่า และหมู่บ้านชนเผ่าจ้างตันปา ที่ได้รัมสมญานามว่า หมู่บ้านเก่าแก่ที่สวยที่สุดของจีน เป็นต้น เมื่อปี 2019 ทางการจีนได้ยกย่องให้กันจือเป็น จังหวัดต้นแบบความสามัคคีก้าวหน้าของชนชาติจีน ตลอดระยะเวลา 70 ปีมานี้ กันจือได้ประสบผลงานการพัฒนาที่น่าพอใจในทุกด้าน

70 ปีจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบตกันจือ มณฑลซื่อชวน

จีดีพีเพิ่มขึ้นกว่า 1,100 เท่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจของทั้งจังหวัดเพิ่มจาก 34 ล้านหยวน เมื่อปี 1950 เป็น 38,846 ล้านหยวนในปี 2019 เพิ่มขึ้น 1142.5 เท่า ส่วนจีดีพีต่อหัวจากเดิม 66 หยวน เมื่อปี 1950 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 32,440 หยวนในปี 2019  เพิ่มขึ้น 491.5 เท่า แสดงถึงความสำเร็จในการพัฒนาทางเศรษฐกิจของกันจือ ที่รวดเร็วและทรงคุณภาพ

70 ปีจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบตกันจือ มณฑลซื่อชวน

นอกจากนี้ ในด้านอุตสาหกรรมก็มีการพัฒนาอย่างคึกคัก ตลอด 70 ปีมานี้ กันจือได้ทุ่มเทกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่างๆ โดยมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขั้นปฐมภูมิจาก 29,850,000 หยวนเมื่อปี 1950 เพิ่มขึ้นเป็น 6,652 ล้านหยวน ในปี 2019 เพิ่มขึ้น 222.8 เท่า ส่วนมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขั้นทุติยภูมิได้เพิ่มขึ้น 4,451 เท่า และมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมขั้นตติยภูมิได้เพิ่มขึ้น 13,947.8 เท่า

70 ปีจัดตั้งจังหวัดปกครองตนเองชนชาติทิเบตกันจือ มณฑลซื่อชวน_fororder_256789261533786879

70 ปีมานี้ กันจือให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์สิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานอย่างยิ่ง หลังจากเปิดใช้งานถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ระหว่างเมืองหย่าอัน-คังติ้ง ซึ่งเป็นซุปเปอร์ไฮเวย์สายแรกของจังหวัด ต่อมา สนามบินคังติ้ง สนามบินย่าติง และสนามบินเก๋อเอ่อร์ซ่า เป็นต้น ก็ทยอยเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยกันจือเป็นเขตปกครองระดับเมืองแห่งแรกของประเทศ ที่มีสนามบิน 3 แห่งตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลสูงถึง 4,000 เมตร

นอกจากนี้ ทางการท้องถิ่นของจังหวัดกันจือได้ทุ่มเทกำลังในการปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นมาโดยตลอด ถือประชาชนเป็นที่ตั้ง ดำเนินงานการขจัดความยากจนอย่างจริงจัง ปี 2019 ที่ผ่านมา จำนวนผู้หลุดพ้นจากความยากจนแล้วมีกว่า 222,986 คน 1,360 หมู่บ้าน และ 18 อำเภอของกันจือ ได้พ้นออกจากความยากจนแล้วทั้งหมด

(Yim/Zi)

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (20-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (20-10-2563)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (20-10-2563)

  • เสียงข่าวประจำวัน (19-10-2563)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (19-10-2563)

晏梓