คราฟท์เบียร์บาร์เลย์แห่ง “แชงกรีลา” มณฑลยูนนานถูกส่งออกไปยังยุโรปอย่างราบรื่น

2020-12-11 09:54:22 | CRI
Share with:

คราฟท์เบียร์บาร์เลย์แห่ง “แชงกรีลา” มณฑลยูนนานถูกส่งออกไปยังยุโรปอย่างราบรื่น

ศุลกากรประจำเมืองคุนหมิงรายงานว่าบริษัทคราฟท์เบียร์ที่ราบสูงแชงกรีลา จำกัด ได้ยื่นเรื่องผ่านพิธีการศุลกากรสำหรับคราฟท์เบียร์บาร์เลย์จำนวน 1,391 รายการ มูลค่า 26,400 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 796,800 บาท)  และส่งออกจากเมืองแชงกรีลา แคว้นปกครองตนเองตี๋ชิ่ง มณฑลยูนนานในวันเดียวกันไปยังยุโรปอย่างราบรื่น

อนึ่ง ข้าวบาร์เลย์มีประวัติศาสตร์การเพาะปลูกบริเวณที่ราบสูงของจีนมาช้านาน  นับตั้งแต่ในอดีต ข้าวบาร์เลย์แห่งแชงกรีลาเป็นผลผลิตพิเศษประจำเมืองแชงกรีลาและยังเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของผลผลิตทางการเกษตรของจีน  ครองตำแหน่งสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตของผู้คนในแคว้นปกครองตนเองชนชาติทิเบตตี๋ชิ่งของมณฑลยูนนาน  ปัจจุบัน บาร์เลย์สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเบียร์บาร์เลย์และอาหารบาร์เลย์นานาชนิด  ข้าวบาร์เลย์แห่งแชงกรีลาได้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจแคว้นตี๋ชิ่ง

李秀珍