จีนชี้ระบบป้องกันลิขสิทธิ์ของจีนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

2021-10-18 15:04:37 | CMG
Share with:

จีนชี้ระบบป้องกันลิขสิทธิ์ของจีนมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ปีนี้เป็นปีครบรอบ 30 ปี ของการใช้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในงานมหกรรมลิขสิทธิ์นานาชาติจีนครั้งที่ 8 ที่เมืองหางโจวเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม มีการเปิดเผยว่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา ระบบการป้องกันลิขสิทธิ์ของจีนได้ปรับเสร็จสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และอุตสาหกรรมป้องกันลิขสิทธิ์ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวหน้า งานมหกรรมในครั้งนี้ได้จัดแสดงผลงานและผลงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ครบรอบ 30 ปี ในงานได้ใช้เอกสารข้อมูลที่สมบูรณ์แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จทางประวัติศาสตร์ของการพัฒนาด้านลิขสิทธิ์ที่ทำโดยการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างรอบด้าน ระบบกฎหมายลิขสิทธิ์และระบบป้องกันลิขสิทธิ์ที่นับวันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผลงานลิขสิทธิ์เพิ่มมากขึ้น อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์พัฒนาอย่างรวดเร็ว และการรับรู้ลิขสิทธิ์ของประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างมาก

Bo/kt/cai

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (03-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (03-12-2564)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (03-12-2564)

  • เสียงข่าวประจำวัน (02-12-2564)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (02-12-2564)

张楠