จีนประณามสหรัฐฯ ปรับแก้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับไต้หวัน

2022-05-11 10:19:58 | ไชน่ามีเดียกรุ๊ป
Share with:

จีนประณามสหรัฐฯ ปรับแก้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับไต้หวัน

วันที่ 10 พฤษภาคม นายจ้าว ลี่เจียน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนประณามสหรัฐฯ ที่ปรับแก้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับไต้หวันบนเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ โดยระบุว่า การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะทำให้หลักการจีนเดียวไม่มีความสำคัญ และย่อมเป็นการกระทำแบบหาเหาใส่หัว

นายจ้าว ลี่เจียน กล่าวเช่นนี้เมื่อถูกขอให้แสดงความคิดเห็นต่อกรณีสหรัฐฯปรับแก้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับไต้หวันบนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เช่น ได้ลบถ้อยคำที่ว่า “สหรัฐฯไม่สนับสนุนความเป็นเอกราชของไต้หวัน” และ “สหรัฐฯยอมรับจุดยืนของจีนที่ว่า ไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีน”   

นายจ้าว ลี่เจียนยังกล่าวด้วยว่า โลกมีเพียงจีนเดียว และไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่แบ่งแยกไม่ได้ โดยรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายของจีนแต่เพียงหนึ่งเดียว ข้อเท็จจริงเหล่านี้เป็นฉันทามติของประชาคมระหว่างประเทศ และเป็นบรรทัดฐานแห่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นที่ยอมรับในทั่วโลก  สหรัฐฯ ได้ให้คำมั่นสัญญาอย่างจริงจังในประเด็นปัญหาไต้หวัน และหลักการจีนเดียวในแถลงการณ์ร่วม 3 ฉบับระหว่างจีนกับสหรัฐฯ  ดังนั้น การปรับแก้ข้อมูลสรุปเกี่ยวกับไต้หวันจึงเป็นการกระทำที่บิดเบือนทางการเมือง และความพยายามที่จะเปลี่ยนสถานะในช่องแคบไต้หวัน การเคลื่อนไหวดังกล่าวย่อมเป็นการกระทำแบบหาเหาใส่หัว

นายจ้าว ลี่เจียน เรียกร้องสหรัฐฯต้องปฏิบัติตามหลักการจีนเดียวและข้อกำหนดในแถลงการณ์ร่วมทั้งสามฉบับระหว่างจีน-สหรัฐฯ ตลอดจนปฏิบัติตามพันธกรณีทางการเมืองที่ให้ไว้กับจีนในประเด็นไต้หวัน

นอกจากนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ ควรนำคำกล่าวของประธานาธิบดีโจ ไบเดนที่ว่าสหรัฐฯ ไม่สนับสนุน “ความเป็นเอกราชของไต้หวัน” ไปใช้จริง และยุติการบิดเบือนทางการเมืองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน หรือการขัดขวางความเจริญพัฒนาของจีนด้วยประเด็นปัญหาไต้หวัน

(yim/cai)

 

00:00:00

  • เสียงข่าวประจำวัน (07-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (07-06-2565)

  • เสียงคุยกันวันละประเด็น (07-06-2565)

  • เสียงข่าวประจำวัน (06-06-2565)

  • สานสัมพันธ์ไทย-จีน (06-06-2565)

蔡建新